ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА – ВИД НА ИЗВЪРШВАНАТА УСЛУГА Цена в лева с ДДС
1. Проверки и/или изпитвания при изменение в конструкцията на регистрирани ППС (Наредба Н-3)
1.1. Леки автомобили (категория М1)
1.1.1. Изменение в конструкцията и промяна на категорията – от М1 в N1 240
1.1.2. Смяна на двигател с вътрешно горене – с ДВГ от друг тип, модел, код 216
1.1.3. Изменение в автомобил със специално предназначение 240
1.1.4. Смяна на кормилно управление (при предоставяне на документи от оторизиран сервиз) 420
1.1.5. Допълнително монтирани устройства за осветяване и светлинна сигнализация 30
1.2. Товарни автомобили и автобуси (категория N1)
1.2.1. Промяна на категорията – от N1 в М1 240
1.2.2. Смяна на двигател с вътрешно горене – с ДВГ от друг тип, модел, код 240
1.2.3. Изменение в автомобил със специално предназначение 300
1.2.4. Смяна на кормилно управление (при предоставяне на документи от оторизиран сервиз) 480
1.2.5. Допълнително монтирани устройства за осветяване и светлинна сигнализация по договаряне
1.3. Ремаркета (категория О)
1.3.1. Категории О1 и О2 144
1.3.2. От категория О в категория О със специално предназначение по договаряне
2.  Проверки и/или изпитвания при индивидуално одобряване на ППС, които нямат регистрация в държава – членка на ЕС или на ЕИП (Наредба Н -3)
2.1. Лек автомобил (категория М1, вкл. със специално предназначение) от 480 до 540
2.2. Товарен автомобил (категория N1) 540
2.3. Ремаркета (категории О1 и О2, вкл. със специално предназначение) 360
3. Проверки и/или изпитвания за одобряване типа на нови ППС (Наредба №60)
3.1. Индивидуално одобряване на нови ППС
3.1.1. Лек автомобил (категория М1, вкл. със специално предназначение) 360
3.1.2. Товарен автомобил (категория N1) 480
3.1.3. Ремаркета (категории О1 и О2, вкл. със специално предназначение) 216
3.2. Национално одобряване на типа за малка серия нови ППС
3.2.1. Ремаркета (категории О1 и О2, вкл. със специално предназначение) по договаряне
3.3. Изменение в конструкцията на нови ППС
3.3.1. Леки автомобили (категория М1) по договаряне
3.3.2. Товарни автомобили (категория N) по договаряне
3.3.3. Автомобили със специално предназначение  (категории N и М) по договаряне
3.3.4. Ремаркета (категории О1 и О2) по договаряне
4. Проверка на ППС за възстановяване на прекратена регистрация (Наредба  I-45)
4.1. МПС – категория М1 (лек автомобил)    300
4.2. МПС – категория М1G (лек автомобил с повишена проходимост)    300
4.3. МПС – категория N1, N1G (товарен автомобил с максимална маса до 3,5 тона)    300
4.4. МПС – категория N2(товарен автомобил с максимална маса над 3,5 тона) 480
4.5. МПС – категория N3(товарен автомобил с максимална маса над 3,5 тона) 560
4.6. МПС – категория М2(автобус)       560
4.7. МПС – категория М3(автобус)      660
4.8. МПС – категория L (мотопед)       160
4.9. МПС – категория L (мотоциклет)    240
4.10. МПС – Ремарке – категория О1 (до 750 кг)и категория О2 (до 3500 кг)    200

 

ЛАБОРАТОРИЯ – ВИД НА ИЗВЪРШВАНАТА УСЛУГА Цена в лева с ДДС
1. Леки автомобили (категория М1)
1.1. Основни външни размери на автомобила (линейни размери) 60
1.2. Обща маса/ Собствена маса 60
1.3. Спирачна ефективност 36
1.4. Ниво на шум 96
1.5. Ниво на звука на звуковата сигнализация 72
1.6. Отделяне на вредни емисии 36
1.7. Светлинна сигнализация (линейни размери) 60
2. Превозни средства от категории М2 и М3
2.1. Основни външни размери на автомобила (линейни размери) 96
2.2. Обща маса/ Собствена маса 96
2.3. Спирачна ефективност 60
2.4. Отделяне на вредни емисии 60
3. Товарни автомобили (категория N1)
3.1. Основни външни размери на автомобила (линейни размери) 72
3.2. Обща маса/ Собствена маса 72
3.3. Спирачна ефективност 48
3.4. Ниво на шум 120
3.5. Ниво на звука на звуковата сигнализация 72
3.6. Отделяне на вредни емисии 48
3.7. Светлинна сигнализация (линейни размери) 60
4.  Товарни автомобили (категория N2 и N3)
4.1. Основни външни размери на автомобила (линейни размери) 96
4.2. Обща маса/ Собствена маса (Само за N2 с допустима максимална маса до 6000 kg.) 96
4.3. Спирачна ефективност 60
4.4. Отделяне на вредни емисии 60
5. Ремаркета и полуремаркета (категории О1, О2,О3 и О4)
5.1. Основни външни размери (линейни размери) 60
5.2. Обща маса/ Собствена маса. (О1, О2 и О3 с допустима максимална маса до 6000 kg.) 60
5.3. Светлинна сигнализация (линейни размери) 60
5.4. Спирачна ефективност 60
6. Колесни трактори от категория Т5.
6.1. Спирачна ефективност 48
6.2. Отделяне на вредни емисии (за дизелови двигатели) 48
7. Превозни средства от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7 и L7e
7.1. Спирачна ефективност 36
7.2. Отделяне на вредни емисии (за бензинови двигатели) 36

ЦЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ, ВАЛИДНИ ОТ 01.02.2020г.