Ауто Тест Лаб ЕАД е акредитирана изпитвателна лаборатория, която извършва измервания за индивидуални типови одобрения, изменения в конструкцията и идентификации на регистрирани пътни превозни средства от категория М, N, О, L и T

За законосъобразното извършване на своята дейност АУТО ТЕСТ ЛАБ притежава сертификат за акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 от 29.01.2021г.

 

КЪМ НАШИТЕ УСЛУГИ