Ауто Тест Лаб ЕАД е акредитирана изпитвателна лаборатория, която извършва измервания за индивидуални типови одобрения, изменения в конструкцията и идентификации на регистрирани пътни превозни средства от категория М, N и О.

За законосъобразното извършване на своята дейност АУТО ТЕСТ ЛАБ притежава сертификат за акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 от 30.07.2019г.

КЪМ НАШИТЕ УСЛУГИ